Autonewway tổ chức đào tạo “Văn hóa doanh nghiệp”

AUTONEWWAY TỔ CHỨC BUỔI ĐÀO TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Để xây dựng và phát triển thương hiệu của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào thì việc chú trọng đầu tư nguồn nhân lực luôn được coi là yếu tố quyết định hàng đầu. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho nguồn lực này thì văn hóa và kỹ năng sống là một trong những nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp đó. Nằm trong hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên, ngày 05/10/2014, công ty Cổ phần Ô tô Con Đường Mới (Autonewway) tổ chức buổi đào tạo văn hóa Doanh nghiệp cho toàn thể CBCNV công ty với sự giảng dạy của Tiến sĩ Phạm Văn Phổ – Một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng văn hóa Doanh nghiệp hiện nay.

Khóa đào tạo văn hóa doanh nghiệp đã mang lại nhiều điều bổ ích và ý nghĩa cho mỗi cá nhân tham gia. Chúng tôi hiểu được rằng sự hài lòng của Khách hàng chính là thước đo của sự thành công, bởi “ Chúng ta chỉ có một ông chủ duy nhất, đó chính là Khách hàng.Ông chủ đó có thể sa thải tất cả mọi người kể cả Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đơn giản bằng cách tiêu tiền ở nơi khác (Sam Walton) “. Một bài học bổ ích để mỗi thành viên Autonewway hiểu hơn về Dịch vụ, về yếu tố quyết định sự tồn tại của Doanh nghiệp và cùng nhau phụng sự Khách hàng với thái độ tận tâm nhất.

Với việc xác định cho mình một hướng đi đúng đắn, việc xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, chuyên nghiệp, thân thiện sẽ là một nền tảng vững chắc cho một Autonewway phát triển bền vững trong tương lai.

 

Một số hình ảnh của buổi đào tạo:

Đào tạo văn hóa Autonewway
Ảnh buổi đào tạo văn hóa Autonewway
Toàn cảnh buổi đào tạo tại Autonewway
Rate this post

Trả lời