Newway tổ chức tọa đàm chia sẻ Kỹ năng xây dựng đội nhóm thành công

Với nhận thức sâu sắc “Nhân tố con người là yếu tố quyết định của mọi thắng lợi” , đặc biệt là trong giai đoạn mở rộng phát triển thì Newway luôn chú trọng tới công tác đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực,Newway thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên nói chung vàvừa qua đã đặc biệt tổ chứcmột buổi đào tạo chia sẻ dành cho đội ngũ quản lý cấp trung.

Xoay quanh chủ đề “Xây dựng đội nhóm thành công”, các cán bộ cấp trung đã được củng cố thêm kiến thức quản lý, kỹ năng thấu hiểu gắn kết đội nhóm của mình. Được minh họa thông qua các trò chơi, buổi chia sẻđã nhấn mạnh được vai trò của người quản lý quyết định thành bại trong việc dẫn dắt đội ngũ hoàn thành hiệu quả công việc, cũng như sự quan trọng của việc tạo động lực cho nhân viên. Buổi đào tạo đã cung cấp những ví dụsinh động của việc xây dựng đội nhóm để các bạn có thể áp dụng được trong thực tiễn công việc. Và sau đây là một số hình ảnh của buổi đào tạo:

Coi trọng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là điều kiện tiên quyết để Công ty có thể phát triển và thành công. Đối với đội ngũ quản lý cấp trung, họ là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và các nhân viên còn lại của Công ty, có trách nhiệm quản trị nhân viên làm việc có hiệu quả. Do vậy Newway luôn đặc biệt quan tâm và chú trọng bồi dưỡng nâng cao để các cán bộ cấp trung có thể phát huy được tối đa năng lực và thế mạnh của bản thân và đưa đội nhóm của mình đạt được kết quả cao nhất.

Rate this post

Trả lời